Krzyżówka

  

Wypełnij krzyżowkę i kliknij "Sprawdź" aby zobaczyć czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi.

 1       2              
             3       
                  
 4    5       6            
                  
     7       8          
                  
       9             
                  
               10     
     11      12           
                  
13                    
                  
   14            15       
                  
    16                
                  
                  
                  

Poziomo:

1. Pierwiastek którego polska nazwa to glin.
4. Gaz niezbędny do życia
7. Ciecz o wzorze H2O
8. np. fizyczne lub chemiczne
9. Samoczynne mieszanie się gazów.
11. np. miedźi. Złożony z wodoru i tlenu.
13. Nazwa przedmiotu który jest tematem krzyżówki.
14. Inaczej synteza.
15. Imię polskiej noblistki z dziedziny fizyki i chemii.
16. ... węgla.

Pionowo:

1. Gaz którego jest najwięcej w powietrzu.
2. Wraz z protonem w jądrze atomowym.
3. Na tablicy Mendelejewa.
5. Imię nauczycielki chemii w naszej szkole.
6. np. siarkowy lub węglowy.
10. Jest podawana w stopniach Celcjusza lub Kelvina.
11. Są nimi np. twardość, gęstość lub temperatura topnienia.
12. Wynaleziony razem z polonem przez jedną osobę.