Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Świetlica szkolna

I. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

1.Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym.

2.Właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach.

3.Rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań.

4.Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

5.Organizowanie gazetek tematycznych.

6.Dbałość o estetyczny wygląd świetlicy.

7.Spotkania z pedagogiem szkolnym dotyczące profilaktyki uzależnień oraz promowanie zdrowia psychicznego.

8.Spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące higieny osobistej oraz problemów związanych z okresem dojrzewania.

 II. Regulamin świetlicy szkolnej

1.Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.

2.Świetlica jest przeznaczona dla uczniów naszej szkoły.

3.Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych).

4.Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek bezpośrednio po przyjeździe udać się do świetlicy.

5.W czasie pobytu w świetlicy należy zgłaszać do wychowawcy wszelkie wyjścia.

6.Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy dbają o ład i porządek.

7.Wychowawcy świetlicy wyznaczają uczniów, którzy pomagają w utrzymaniu porządku w świetlicy.

8.Uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

9.Uczniowie szanują wyposażenie świetlicy.

10.Uczniowie nie używają wulgarnego i niestosownego słownictwa.

Plan pracy świetlicy szkolnej 2012/2013 (383)
Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów