Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Publikacje nauczycieli

 

– (autorzy  mgr Dorota Czubata, mgr Agnieszka Oleś-Paluszkiewicz, mgr Jadwiga ZaborowskaTEATROMANIA (380)

 

– (autor mgr ks. Maciej ManiarskiSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - „CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ” (389)

 

– (autor mgr Dariusz Wypych) W podręczniku do matematyki NOWA ERA “Matematyka z kluczem”  Podręcznik, klasa 4, część 2 Nr dopuszczenia: 157/1/2012/z2 – strony 176-187 – Fotografie  w technice trójwymiarowej (zdjęcia 3D i konwersja do formatu 3D)

– (autor mgr Dariusz Wypych) W podręczniku do matematyki NOWA ERA “Matematyka z kluczem” Podręcznik, klasa 5, część 2 NR dopuszczenia:157/3/2012/z1 – strony 196-201  Fotografie  w technice trójwymiarowej (zdjęcia 3D)

mgr Piotr Haracz, Śladami dawnych kultur [w:] Europejski Geopark Łuk Mużakowa z trzech różnych stron ?, pod red. J.Koźmy, Łęknica 2012.

 

mgr Piotr Haracz, Trzebielskie państwo stanowe pod panowaniem rodu von Promnitzów, [w:] Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc, pod red. T. Jaworskiego i S. Kocioł, Zielona Góra 2011.

 

mgr Piotr Haracz, Jacek Koźma, Manfred Kupetz und Roland Vinx, Der Diabelski Kamień bei Trzebiel (Der Teufelsstein bei Triebel) [in:] Der Muskauer Faltenbogen, herausgeber A.Kupetz&M.Kupetz, München 2009.

 

mgr Piotr Haracz, Tomasz Jaworski, Żarska rezydencja Packów, Bibersteinów i Promnitzów [w:] Rezidence a správni sidla v zemich České koruny ve 14.-17. stoletni, Edd. L. Bobková a J. Konvičná, Praha 2007

 

mgr Piotr Haracz, Diabelski Kamień w Trzebielu. Relikt przedchrześcijańskiej sztuki sakralnej, ? Kronika Ziemi Żarskiej ?, 3-4 (39-40) / 2006.

 

mgr Piotr Haracz, Lasy w gospodarczym życiu wczesnośredniowiecznych mieszkańców pogranicza śląsko-łużyckiego [w:] Kultura krajobrazu Europy Środkowej, pod red. T. Jaworskiego, Zielona Góra 2005.

 

– Tomasz Jaworski, mgr Piotr Haracz, Feudalny obraz miasta. 1280-1815 [w:] Żary. 1000-lecie stolicy polskich Łużyc, Żary 2005.

 

mgr Piotr Haracz, Hackebornowie na wschodnich Łużycach, ? Kronika Ziemi Żarskiej ?, 2 ( 26 ) / 2003.

 

mgr Piotr Haracz , Gródki rycerskie, ?Przegląd Wschodnio-Łużycki?, R. IV. nr 4, 2001.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów