Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN  BIBLIOTEKI

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2) Przy zapisie zgłaszający powinien zapoznać się z regulaminem.
3) Uczniowie wypożyczający książki powinni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia.
4) Maksymalnie można mieć wypożyczone trzy woluminy .
5) Okres wypożyczania książki z działu lektur i beletrystyki nie można przekroczyć
czterech tygodni.
6) W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki będą wyciągane konsekwencje nawet pieniężne w postaci kupna cegiełki na zakup nowych książek .
7) Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających .
8) Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona .
9) Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
10) Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
11) Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach oraz pomaga w doborze literatury .
12) Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem . Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
13) Czytelnik , który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej bądź zniszczonej.
14) Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego.
15) W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Opracowanie:  mgr Beata Kloc

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów