Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Biblioteka szkolna

Bibliotekę szkolną prowadzi – mgr Beata Kloc

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Nasi darczyńcy: Basia Ojrzanowska, Łucja Kondycka, Paulina Piekło, Justyna Czubata, Ania Sosnowska, p. Bogusława Kieler

REGULAMIN – Dotyczy wykupu cegiełek

Czytelnik , który przekroczy termin oddania książki do biblioteki tj . Cztery tygodnie poniesie karę w postaci kupna cegiełki . Kara będzie naliczana od pierwszego dnia po terminie zwrotu książki do biblioteki.

OD TYGODNIA DO MIESIĄCA PO TERMINIE KARA WYNIESIE 2 ZŁ. POWYŻEJ MIESIĄCA 5 ZŁ

NATOMIAST ROK I POWYŻEJ ROKU  PO TERMINIE ZWROTU KARA WYNIESIE 10 ZŁ

Cegiełki zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Dyrektora i Radę Rodziców  Zespołu Szkół w Tuplicach.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów