Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej – Tuplice

Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Kręgle klasy III B.

kregle Dnia 10 czerwca 2014 roku klasa III B wraz ze swoim wychowawcą w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w zbiórce makulatury udała się do Lubska na kręgle. Uczniowie miło spędzili czas świetnie się bawiąc i spędzając czas z rówieśnikami.

Dziękujemy pani Beacie Kloc za zorganizowanie tego wyjazdu 🙂

UWAGA – WYPRAWKA SZKOLNA 2014 !!!

W sekretariacie Szkoły Podstawowej można pobierać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III i VI SP, oraz uczniów SP i gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje o programie “WYPRAWKA SZKOLNA 2014” znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

3 miejsce w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20140430_130853 Drużyna naszego gimnazjum w składzie : Jacek Chróściel, Dorian Hałun i Damian Kowalewski, zajęła trzecie miejsce w finale powiatowym Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym.

Turniej or­ga­ni­zowany  przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W zawodach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich naszego powiatu. Zawod­nicy uczest­niczyli w czterech konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy.

Kole­jnym etapem było poko­nanie rowerowego toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego.

Zwycięskie drużyny oraz wszystkie posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim. Czekamy na wyniki, bo nasza drużyna tez ma szansę.

Klasy­fikacja koń­cowa:

1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Żarach
3 miejsce: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TUPLICACH
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

Dariusz Wypych

WYCIECZKA DO GDAŃSKA

GdańskPlan wycieczki i regulamin:

 • Termin 9-12 maja 2014r.
 • Koszt wycieczki 180 zł (rozliczenie wycieczki nastąpi po powrocie i ostatecznym podliczeniu wszystkich kosztów); cena obejmuje: przejazd, noclegi, wypożyczenie pościeli, bilety wstępu
 • Koszt wycieczki nie obejmuje wyżywienia, posiłki będziemy przygotowywali samodzielnie (w schronisku znajduje się w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią), obiady będziemy jedli w barach mlecznych
 • Wyjazd w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 4.20, zbiórka uczestników przed Urzędem Gminy Tuplice o godz 4.10
 • Powrót w poniedziałek 12 maja 2014 roku o godz. 20.22, wycieczkę kończymy na dworcu PKP w Żarach
 • Nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Gdańsk ul. Wałowa 21 http://www.ssm.gda.pl/index.php/pl/nasze-schroniska/ssm-nr-waowa.html
 • Dziecko powinno posiadać lek przeciwbólowy, który może przyjmować tylko za zgodą opiekunów
 • Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną- musi mieć aktualną pieczęć na rok szkolny 2013/2014 (oddajemy ją do pana Piotra Haracza do poniedziałku 5 maja 2014r.)
 • Szkody spowodowane celowym działanie uczestnika zostaną pokryte przez rodziców
 • Nie zabieramy zbędnych rzeczy (każdy uczestnik nosi samodzielnie swój bagaż)
 • Nie zapominamy o: przyborach toaletowych, klapkach pod prysznic, ręczniku i rzeczach na zmianę
 • Na dzień wyjazdu zaopatrujemy dziecko w prowiant, pamiętajmy jednak, że w Poznaniu będziemy mieli czas na obiad
 • W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny

SKKT

Piotr Haracz, Tomasz Paluszkiewicz

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów