Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Osiągnięcia

Deutsch macht Spaß!

Dnia 10 lutego 2015 roku odbył się konkurs języka niemieckiego w Trzebielu. Nasze gimnazjum reprezentował uczeń klasy III Martin Solarek. Martin bardzo dobrze poradził sobie z zadaniami konkursowymi i zajął II miejsce.
Gratulacje:)

Danuta Rudzka-Dziobek

3 miejsce w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20140430_130853 Drużyna naszego gimnazjum w składzie : Jacek Chróściel, Dorian Hałun i Damian Kowalewski, zajęła trzecie miejsce w finale powiatowym Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym.

Turniej or­ga­ni­zowany  przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W zawodach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich naszego powiatu. Zawod­nicy uczest­niczyli w czterech konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy.

Kole­jnym etapem było poko­nanie rowerowego toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego.

Zwycięskie drużyny oraz wszystkie posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim. Czekamy na wyniki, bo nasza drużyna tez ma szansę.

Klasy­fikacja koń­cowa:

1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Żarach
3 miejsce: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TUPLICACH
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

Dariusz Wypych

Deutsch leicht und lustig

deutschleichtundlustig Dnia 18 czerwca 2013 roku w Lubsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych odbył się konkurs języka niemieckiego. I tutaj uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tuplicach pokazali się z jak najlepszej strony.
Zwyciężył Jasper Werther z klasy IIA, a Justyna Nowakowska z klasy IIIA otrzymała wyróżnienie.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Tak 3majcie:)

Danuta Rudzka-Dziobek

Podwójny sukces :)

imag1247m 21 marca 2013 r. odbył się coroczny Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych “Balladyna” w Żarskim Domu Kultury. Nasze gimnazjum pojechało tam z dwoma przedstawieniami.

Musieliśmy zmierzyć się z silną konkurencją, ale udało się. Grupa Starsza z klas III za spektakl “I co dalej mamo?” zdobyła Złotą Balladynę i nominację do etapu wojewódzkiego w Międzyrzeczu. Będziemy reprezentować tam cały powiat żarski. Jesteśmy z tego bardzo dumni:) Grupa młodsza za pokaz “Pięciu minut” otrzymała wyróżnienie i pochwały od jury. Rok 2013 okazał się dla nas bardzo szczęśliwy:)

Jadwiga Zaborowska

Nasi w konkursie języków obcych w Trzebielu

foto_kon_trzebiel Dnia 06 marca 2013r. nasi uczniowie brali udział w konkursie języków obcych w Trzebielu. Pojechali tam z panią Danutą Rudzką-Dziobek. Jasper Werther z klasy IIA zajął II miejsce, a Justyna Nowakowska z klasy IIIA zajęła III miejsce w konkursie z języka niemieckiego. Aleksandra Kowalska z klasy IIA zajęła III miejsce z języka angielskiego.

Serdeczne gratulacje i tak 3-majcie:)))

Etap szkolny Turnieju BRD

dsc_0057_t_gim W dniu wczorajszym odbył się w naszej szkole etap szkolny  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  Startowali w nim uczniowie klas I-III naszego gimnazjum.

Przebieg turnieju:

– test składający się z 25 pytań

– jazda po rowerowym torze przeszkód

– miasteczko ruchu drogowego

– pierwsza pomoc

Najlepsi zawodnicy:

I miejsce – Dorian Hałun

II miejsce – Jacek Chróściel

III miejsce – Damian Kowalewski

Czytaj dalej

Lubuski Konkurs Recytatorski

recytatorski01 W piątek 01 marca 2013 roku odbyły się eliminacje do etapu wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w trzech grupach wiekowych. Grupę III – czyli gimnazjum reprezentowały :
Justyna Nowakowska, Kamilla Twarda i Justyna Czubata. O laur zwycięzcy i przejście do ścisłego finału walczyło 28 osób. W tym roku nasza gimnazjalistka Justyna Nowakowska z III a za interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej “Pierwsza fotografia Hitlera” otrzymała wyróżnienie. Jesteśmy z niej bardzo dumni.

Jadwiga Zaborowska

Tuplice na podium!!!

20130221_120058 Dnia 19 lutego 2013r. w Żarach w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się konkurs z j. niemieckiego i j. angielskiego. Tupliccy uczniowie, którzy na konkurs pojechali z panią Danutą Rudzką-Dziobek, zaprezentowali się z najlepszej strony. Mimo dużej ilości uczestników poradzili sobie bardzo dobrze.

Jasper Werther zajął I miejsce w konkursie z j. niemieckiego (wszystkie zadania rozwiązał bezbłędnie).

Justyna Nowakowska zajęła III miejsce w konkursie z j. niemieckiego.

Aleksandra Kowalska zajęła II miejsce w konkursie z j. angielskiego.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów