Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Ogłoszenia

Ulotka dotycząca wirusa grypy świń

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A H1N1u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych) Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę:
bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,

– pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
– podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką – pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
– częste mycie rąk wodą z mydłem,
– unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wracającym do kraju:
Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:
podwyższona temperatura ciała,

osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła,

trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1.

– ulotka – informacje ogólne: Chcesz się ustrzec grypy typu AH1N1
– ulotka – informacje dla rodziców: Mamo, tato!

Strony przedmiotowe

Wszystkich uczniów odwiedzających naszą witrynę zapraszamy do działu PRZEDMIOTY, gdzie można zapoznać się z ciągle uzupełniamymi materiałami i ciekawostkami dotyczącymi przedmiotów nauczania. Można uzupełnić swoją wiedzę, zadawać pytania itp.

Gimnazjada Informatyczna

Dzisiaj 13 grudnia 2008 roku w gościnnym Gimnazjum nr 2 w Żarach odbyła się IX Gimnazjada Informatyczna. W turnieju brali udział uczniowie gimnazjów powiatu żarskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III B Dawid Świerliński, który po teście sprawdzającym z wiedzy ogólnej zakwalifikował się do ścisłego finału zajmując w nim ostatecznie VI miejsce.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów