Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Darek

3 miejsce w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20140430_130853 Drużyna naszego gimnazjum w składzie : Jacek Chróściel, Dorian Hałun i Damian Kowalewski, zajęła trzecie miejsce w finale powiatowym Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym.

Turniej or­ga­ni­zowany  przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W zawodach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich naszego powiatu. Zawod­nicy uczest­niczyli w czterech konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy.

Kole­jnym etapem było poko­nanie rowerowego toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego.

Zwycięskie drużyny oraz wszystkie posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim. Czekamy na wyniki, bo nasza drużyna tez ma szansę.

Klasy­fikacja koń­cowa:

1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Żarach
3 miejsce: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TUPLICACH
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

Dariusz Wypych

Pierwszy Dzień Wiosny

Dnia 21 marca 2014r.  młodzież z  naszego Gimnazjum świętowała przyjście wiosny. Uczniowie klas I-III mieli za zadanie zrobić “Klasową Marzannę”, przebrać 2 uczniów za wylosowany wcześniej styl mody oraz zaprezentować się w bloku ” Mam Talent”. Zdobywcy I, II, III miejsca dnia 24 marca nie byli pytani oraz nie pisali niezapowiedzianych kartkówek. “WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA ACH TO TY…”

UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I- III GIMNAZJUM

“DAR SERCA – dla osób po przeszczepach”

Każda klasa ma za zadanie przygotować jedną bądź wiele prac plastycznych o kolorowych, ciepłych barwach z przeznaczeniem dla osób ze ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA w Zabrzu.
Za wykonanie prac klasy otrzymają punkty do konkursu na “Klasę Roku”.

Technika prac dowolna. Format A-3 lub A-4. Termin składania prac do 27 maja 2014r.
Prace przyjmują: wychowawcy klas I-III oraz
p. W. Chopcian, p. B. Kloc

NIECH WASZE PRACE BĘDĄ RADOŚCIĄ DLA INNYCH !

Pomyśl zanim wrzucisz – nowy konkurs Pana T.I.K.a

unnamedPomyśl zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość!
Jest to już kolejna edycja konkursu eDukacja z Panem T.I.K.iem, jak zwykle poświęcona Internetowi oraz pracy i zabawie w sieci.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl
Praca konkursowa powinna przedstawiać sytuację/historyjkę obrazkową/komiks opowiadającą rówieśnikom o konieczności ochrony swoich danych osobowych, o chronieniu swojej tożsamości w sieci.

Ważne terminy:
– do 14.04.2014 – rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych
– 29.04 2014- ogłoszenie listy laureatów konkursu (bez podania zajętych miejsc)
– 14.05.2014 – uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Na uczestników tradycyjnie czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji u nauczyciela informatyki

Zobacz plakat

Nowy plan lekcji

plan_gim_2014_02_17 Uwaga od poniedziałku 17 lutego 2014 obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się.

Zebranie rodziców.

Stało się. Pierwsze półrocze już za nami.  Wszystkich rodziców i opiekunów zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w czwartek 30 stycznia o godzinie 16.30.  Będą omawiane wyniki klasyfikacji oraz sprawy wychowawcze.

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów