Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Darek

Serce Absolwenta

dsc_0280_m Justyna Czubata – tegoroczna absolwentka Gimnazjum nie zapomina o naszej szkole i prowadzonej tu działalności. Prezentujemy jej wspaniały plakat, wymagający ogromnej cierpliwości i zaangażowania. Praca została wykonana z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Transplantacji Serca w Zabrzu.
Dziękujemy Wam absolwenci, że wartości wpojone podczas pobytu u nas są nadal dla Was ważne.

Nowy rok szkolny 2014/2015

Witamy wszystkich  po wakacjach i oczywiście życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Tu można pobrać PLAN LEKCJI. Uwaga plan jest ważny od poniedziałku 8 września. De tej pory chodzimy do szkoły według planu tymczasowego.

Kręgle klasy III B.

kregle Dnia 10 czerwca 2014 roku klasa III B wraz ze swoim wychowawcą w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w zbiórce makulatury udała się do Lubska na kręgle. Uczniowie miło spędzili czas świetnie się bawiąc i spędzając czas z rówieśnikami.

Dziękujemy pani Beacie Kloc za zorganizowanie tego wyjazdu 🙂

UWAGA – WYPRAWKA SZKOLNA 2014 !!!

W sekretariacie Szkoły Podstawowej można pobierać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II, III i VI SP, oraz uczniów SP i gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje o programie “WYPRAWKA SZKOLNA 2014” znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r

3 miejsce w finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

20140430_130853 Drużyna naszego gimnazjum w składzie : Jacek Chróściel, Dorian Hałun i Damian Kowalewski, zajęła trzecie miejsce w finale powiatowym Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym.

Turniej or­ga­ni­zowany  przez Kura­to­rium Oświaty, Pol­ski Związek Motorowy, Sto­warzysze­nie Edukacja i Tech­nika, Wydział Ruchu Dro­gowego w Żarach oraz Zespół Szkół Samo­chodowych odbył się 30 kwiet­nia w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

W zawodach wzięli udział mis­tr­zowie gim­nazjów elim­i­nacji gmin­nych i miejs­kich naszego powiatu. Zawod­nicy uczest­niczyli w czterech konkurenc­jach. Najpierw rozwiązy­wali test wiedzy, który zaw­ierał pyta­nia doty­czące zna­jo­mości znaków i przepisów ruchu dro­gowego, następ­nie wykony­wali zada­nia prak­ty­czne doty­czące udziela­nia pier­wszej pomocy.

Kole­jnym etapem było poko­nanie rowerowego toru przeszkód oraz prze­jazd przez miasteczko ruchu dro­gowego.

Zwycięskie drużyny oraz wszystkie posi­ada­jące wysoką punk­tację zlic­zoną ze wszys­t­kich powiatów, będą reprezen­towały powiat żarski na szczeblu wojewódzkim. Czekamy na wyniki, bo nasza drużyna tez ma szansę.

Klasy­fikacja koń­cowa:

1 miejsce: Niepub­liczne Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku
2 miejsce: Gimnazjum nr 3 w Żarach
3 miejsce: PUBLICZNE GIMNAZJUM W TUPLICACH
4 miejsce: Gim­nazjum w Jasie­niu
5 miejsce: Gim­nazjum w Trze­bielu
6 miejsce: Zespół Szkół w Prze­wozie
7 miejsce: Gim­nazjum w Bro­dach
8 miejsce: Zespół Szkół Pub­licznych w Prze­wozie
9 miejsce: Zespół Szkolno – Przed­szkolny w Lipinkach Łuzy­c­kich
10 miejsce: Gim­nazjum w Bieniowie

Dariusz Wypych

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
1% dla naszej szkoły
1% dla naszej szkoły
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów