Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Poniedziałek 31.01.2011

Opiekunowie: Iwona Sudoł,Wioletta Chopcian,Małgorzata Gwoździńska, Małgorzata Okrasa,Izabella Kowalska,Lidia Orkisz,Renata Marcinkowska

Rodzaj zajęć

Zajęcia plastyczne, rekreacyjno-sportowe i komputerowe.

Wtorek 01.02.2011

Opiekunowie: ks.Maciej Maniarski,Małgorzata Janik, Roberet Tecław, Jadwiga Zaborowska, Piotr Haracz, Dariusz Wypych

Rodzaj zajęć

Zajęcia sportowe: turniej gry Trackmania, turniej piłki siatkowej,zajęcia komputerowe.

Środa 02.02.2011

Opiekunowie: Beata Kloc, Małgorzata Szmigielska, Bogusława Kieler, Anna Niewczas, Julita Sarnowska-Sieńko, Wojciech Balcerek

Rodzaj zajęć

Wycieczka do Zakładu Hart-Szkło w Tuplicach, zajęcia malowania na szkle, stereoskopia zabawa 3D.

Czwartek 03.02.2011

Opiekunowe: Dorota Czubata, Grażyna Kucharczyk, Elżbieta Jankowska-Mleczak, Rafał Dziobek, Tomasz Paluszkiewicz

Rodzaj zajęć

Wycieczka do lasu w celu dokarmiania zwierząt, ognisko, konkursy, pogadanka z leśniczym.

Piątek 04.02.2011

Opiekunowie: Anna Dolot, Agnieszka Oleś-Paluszkiewicz, Jolanta Mazurek, Danuta Rudzka-Dziobek, Joanna Lewandowska-Gajda, Agnieszka Skibicka

Rodzaj zajęć

Gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy kreatywne.

Z A P R A S Z A M Y !!!!

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów