Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem “Przemoc w rodzinie – jednym głosem mówimy NIE!”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją “Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. i Lubuskim Kuratorium Oświaty ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów gimnazjów pod hasłem “Przemoc w rodzinie- jednym głosem mówimy NIE!”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie 3 – 5 minutowej prezentacji multimedialnej, która w swojej treści propaguje życie rodzinne bez przemocy i piętnuje zjawisko przemocy w rodzinie.

Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Policji, Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  wyłoni 5 laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody: kamery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, MP4, drukarki i inne.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są również na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. (www.lubuska.policja.gov.pl), w zakładce “Przemocy w rodzinie mówimy NIE!”.

Regulamin konkursu (241)

Dodatkowe informacje i pomoc w realizacji u pani I. Kowalskiej i D. Wypych.  Zapraszamy do udziału

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów