Aktualności z życia szkoły, kadra, osiągnięcia, historia, gazetka szkolna, publikacje

Konkurs polonistyczny

Dnia 26 listopada odbył się konkurs polonistyczny na etapie szkolnym. Uczestniczyło w nim 20 uczniów z klas I – III. Trwał on 90 minut i składał się z dwóch części. Część I sprawdzała umiejętności uczniów z zakresu odbioru tekstów literackich i ich poprawnego czytania ze zrozumieniem oraz znajomości podstaw teorii literatury znajdującej się w programie nauczania języka polskiego w gimnazjum. Część II to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej – do wyboru rozprawka lub wywiad. Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę. Uczniowie, którzy otrzymali 80% punktów przejdą do następnego etapu – rejonowego w Żarach. Życzę powodzenia i dziękuję za tak liczne uczestnictwo w konkursie i solidne przygotowywanie się do niego podczas zajęć kółka polonistycznego. Jadwiga Zaborowska

Szybki kontakt

Zespół Szkół w Tuplicach
Publiczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej
ul. Daszyńskiego 1
68-219 Tuplice
tel. 68 3625337
sekretariat - gimtuplice@interia.pl

redakcja strony internetowej
d.wypych@edu.tuplice.pl

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny
SKKT Tuplice

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkolna Platforma Edukacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Odkrywców Talentów